Exceptions

Exceptions from regulatory requirements

 • Construction sites where the total cost of the construction activityon the construction site can be assumed to be less than four base amounts

 • The client is a private individual who builds for his own use (not business)

 • Persons who under a short time load or unloads materials, goods or equipment
ID06 accreditation

Accredited ID06 supplier

As an accredited supplier of ID06 cards we ensure that:

 • personal information is handled in a proper manner according to the Personal Data Act
 • requirements of the act on electronic attendance recorders are fullfilled

Electronic Attendance Recorder in the construction industry

The Swedish Parliament, December 4 2014, decided to instate the electronic attendance recorder in the construction industry as of January 1, 2016. The construction industry´s common network "The construction industry in collaboration", where ID06 AB is included, have long pushed this issue and welcomes the decision.
 
The new law of the electronic attendance recorder further means in particular that...
 • the building owner is responsible for keeping the equipment so that the electronic attendance recorder can be supplied at the construction site and to keep it available. The building owner can however, by a written agreement, transfer this responsibility to a person who´s pursuing a construction operation.
 • the building owner should notify construction start to the Tax Agency and be assigned an identification number, which then serves as verification/identification throughout the process. As well as during the construction period report to the Tax Agency if any registered data changes. The building owner can however, by a written agreement, transfer this responsibility to a person who´s pursuing a construction operation.
 • all companies and people staying at the construction site shall be entered in the attendance list that should be kept available on the the construction site for the Tax Agency's control.
 • pre-registrations, attendance lists and reports shall be conducted electronically.
 • The Tax Agency may perform unannounced inspections at the construction site
 • a system of sanctions enter into force for deviations occurred from the notification requirements and/or attendance lists. The system includes limits to control the charge and when such can be applied and/or excluded. Sanctions may be addressed to both the building owner as to the companies operating at the construction site.

Fakta

 • Personalliggare Bygg och oannonserade kontrollbesök, Prop. 2014/15:6
 • Enligt den nya lagen ska byggherren anmäla att byggverksamhet ska starta till Skatteverket och tillhandahålla utrustning för elektronisk personalliggare.
 • Det är respektive entreprenör som ansvarar för att personalliggaren förs och innehåller identifikationsuppgifter om företaget och samtliga närvarande personer på arbetsplatsen.
 • Personer som endast levererar material behöver dock inte registreras.
 • •Byggherren kan skriftligen överlåta sina skyldigheter till den entreprenör som fått i uppdrag att självständigt svara för arbetets utförande, till exempel en generalentreprenör, se avtal nedan1).
 • Vid delad entreprenad kvarstår dock ansvaret hos byggherren och det kan heller inte överlåtas till en underentreprenör.
 • Skatteverket har möjlighet att göra oannonserade arbetsplatsbesök för att kontrollera personalliggaren.
 • Om Skatteverket upptäcker brister gällande utrustning eller dokumentation har de rätt att ta ut kontrollavgifter enligt fastställda taxor.
 • •Lagen gäller inte om den förväntade byggkostnaden uppgår till mindre än fyra basbelopp eller om byggherren är konsument.
Support

Let us help you!

We are open all weekdays


Switchboard 

Monday-Thursday 7:00 am - 5:00 pm 
with closed for lunch at 11.30 to 12.30
Friday 7:00 am - 4:00 pm 
with closed for lunch at 11.30 to 12.30


​Office

Monday-Thursday 7:00 am - 5:00 pm 
with closed for lunch at 11.30 to 12.30
Friday 7:00 am - 4:00 pm 
with closed for lunch at 11.30 to 12.30

   support@hantverksid.se

   +46 (0)10 - 10 29 300